Icon Link Arrow Ring icon-actions-list-item-1 icon-actions-list-item-2 icon-actions-list-item-3 icon-actions-list-item-4 icon-actions-list-item-5 icon-actions-list-item-6 icon-leaf icon-man icon-pin icon-shield icon-star Icon close Icon Chevron Left Icon Chevron Right Icon File Blank Icon Soc FB Icon Soc Ins Icon Soc Ok Icon Soc tw Icon Soc Vk youtube_2 Icon okay Icon Arrow Search Icon Chevron Down Icon search 1 1 icons_crop icons_crop 1 icons_crop 1 icons_crop 1 1 Icon Calendar icon-stick icon-thin-arrow-right Icon Burger Icon Enterprises Icon People Icon Stable Work Icon Burger Icon Chevron Left Icon Chevron Right Icon Slider Next Icon Slider Prev Icon Video Play attach Created with Sketch.

درباره ی مرکز صادرات روسیه

گروه شرکتهای مرکز صادرات روسیه (مرکز صادرات روسیه (REC)، بیمه اکسیار(EXIAR)، روس اکسیم بانک ( Eximbank of Russia)) یک سازمان دولتی جهت پشتیبانی از صادرات می باشد که با حمایت دولت فدراسیون روسیه ایجاد شده است. گروه مرکز صادرات روسیه با صادرکنندگان کالای روسی و شرکای خارجی انها، مشتریان حوزه خدمات مالی و غیر مالی کار می کند.

مجموعه اقدامات پشتیبانی غیرمالی طیف گسترده ای از قعالیت های مرکز صادرات روسیه را در می گیرد:

  • جشتجوی شرکاء در بازارهای خارجی و سازماندهی ملاقات های بی تو بی؛
  • دفاع از حق مالکیست ایده؛
  • - پشتیبانی بازاریابی کالا در بازارهای خارجی؛
  • همراهی مشتریان در امور گمرکی، مسایل حقوقی و لجستیک؛
  • همراهی صادرکنندگان روسی در نمایشگاهها و همایشهای بزرگ بین المللی؛
  • ثبت مالکیست ایده تولید کنندگان روسی در بازارهای خارجی؛
  • اخذ گواهی لازم جهت محصولات در بازارهای خارجی؛
  • معرفی کالاهای تولید شده با فناوری های بالا و نوین در بازارهای خارجی؛
  • بررسی مدارک لازم جهت صدور مجوزها برای انواع خاصی از کالاهای صادراتی؛
  • صدور مجوز فروش آزاد؛

پشتیبانی مشاوره ای صادرکنندگان روسی بهنگام ورود به بازارهای بین المللی تجارت الکترونیک و شرکت در مناقصات بین المللی (از جمله مناقصات بانک جهانی، بانک اروپایی بازسازی و توسعه و سازمان ملل متحد) نیز از اهمیت بالایی برخوردار است.

مرکز صادرات روسیه حلقه واصل مابین تولید کننده و مشتری و شریک بالقوه در دیگر کشورها می باشد. مرکز صادرات روسیه با سازماندهی و برگزاری سفرهای تجاری خارجی امکانات همکاری بین المللی را گسترش و توسعه می نماید.

عملکرد گروه شرکتهای مرکز صادرات روسیه برای تولیدکننده روسی بصورت "پنجره ی واحد" می باشد. متحصصین گروه مرکز صادرات روسیه ضمانت حسن شهرت و اطمینان مالی صادرکنندگان روسی را به شرکای تجاری خارجی ارائه میدهند.

گروه شرکتهای مرکز صادرات روسیه پیشنهادهایی جهت بهبود امور اجرایی و فعالیت های تجاری من جمله در کار صادرات و تجارت بین المللی ارائه می دهد، بطور منظم با نمایندگان جمعیتهای تجاری و صادراتی همکاری نموده و به برداشتن موانع و از بین بردن محدودیت های جاری در پیش روی آنها کمک می کند.

جغرافیای پهناور حضور منطقه ای گروه شرکتهای مرکز صادرات روسیه موجبات دسترسی آسان تولید کنندگان سراسر کشور به خدمات مجموعه را فراهم می نماید. وجود دفاتر نمایندگیهای مرکز در کشورهای خارجی و همچنین همکاری با نمایندگی های تجاری فدراسیون روسیه، این مرکز را به تجار کشورهای جهان نزدیک می نماید.

بانک "روس اکسیم بانک" بعنوان زیرمجموعه ی گروه شرکتهای مرکز صادرات روسیه پشتیبانی اعتباری و تضمینی را تامین می نماید. بیمه "اکسیار" بعنوان زیرمجموعه ی گروه شرکتهای مرکز صادرات روسیه پوشش بیمه اعتبارات را انجام می دهد.

اطلاعات کامل را در سایت www.exportcenter.ru می باشد.

Select Subscription