Icon Link Arrow Ring icon-actions-list-item-1 icon-actions-list-item-2 icon-actions-list-item-3 icon-actions-list-item-4 icon-actions-list-item-5 icon-actions-list-item-6 icon-leaf icon-man icon-pin icon-shield icon-star Icon close Icon Chevron Left Icon Chevron Right Icon File Blank Icon Soc FB Icon Soc Ins Icon Soc Ok Icon Soc tw Icon Soc Vk youtube_2 Icon okay Icon Arrow Search Icon Chevron Down Icon search 1 1 icons_crop icons_crop 1 icons_crop 1 icons_crop 1 1 Icon Calendar icon-stick icon-thin-arrow-right Icon Burger Icon Enterprises Icon People Icon Stable Work Icon Burger Icon Chevron Left Icon Chevron Right Icon Slider Next Icon Slider Prev Icon Video Play attach Created with Sketch.

چند تفاهم نامه ی همکاری با سازمان های حقوقی و مستقل پرتقال به امضاء رسیده است

30 October 2017

آئین امصای تفاهم نامه ی همکاری میان گروه کمپانی های مرکز صادرات روسیه و اتحادیه ی سازمان های صدور گواهینامه های معتبر "سرتیف"، و همچنین انستیتو جوشکاری و کیفیت ایزو، بعنوان یک نهاد مستقل زیرمجموعه ی اتحادیه اروپا، در محل سفارت روسیه در پرتقال برگزار گردید. آقای سرگی کلدایف - مدیر هماهنگ سازی بین المللی کالاهای صادراتی مرکز صادرات روسیه، آقای رافائل پریرا - رئیس هیئت مدیره ی اتحادیه ی سازمان های صدور گواهینامه های معتبر "سرتیف"، و آقای پدرو ماتیاش – رئیس هیئت مدیره ی انستیتو جوشکاری و کیفیت ایزو تفاهم نامه ی مذکور را به امضاء رساندند.

امضاء تفاهم نامه ی فوق الذکر در راستای توسعه ی مراودات دوجانبه در زمینه ی ارزیابی تطابق، آزمایش محصولات صادرکنندگان روسی، برگزاری سمینارهای مشترک، تبادل اطلاعات در خصوص ملزومات بازار و استانداردهای کشورهای پرتقالی زبان صورت پذیرفته است.

"امضای تفاهم نامه های همکاری با سازمان های برجسته ی صادرکننده ی گواهینامه های معتبر اروپایی، در واقع ادامه ی همکاری سیستماتیک ما با سازمان ها و شرکت های طرف تجاری هست، بویژه در خصوص پاسخگویی به نیازهای تولیدکنندگان روسی در زمینه ی انجام آزمایشات الزامی و استاندارد اتحادیه ی اروپا و همچنین تسهیل حداکثری شرایط مورد نیاز جهت انجام فعالیت های صادراتی. همکاری با سازمان های پرتقالی در زمینه ی ارزیابی کالا و صدور گواهینامه ها و آزمایشگاه ها، شرایط را جهت ورود محصولات روسی نه تنها به بازارهای اروپایی، که به بازارهای کشورهای عضو جامعه ی کشورهای پرتقالی زبان نیز فراهم می سازد."

سرگی کلدایف
مدیر هماهنگ سازی بین المللی کالاهای صادراتی مرکز صادرات روسیه

اخبار

اخبار...
Select Subscription