Icon Link Arrow Ring icon-actions-list-item-1 icon-actions-list-item-2 icon-actions-list-item-3 icon-actions-list-item-4 icon-actions-list-item-5 icon-actions-list-item-6 icon-leaf icon-man icon-pin icon-shield icon-star Icon close Icon Chevron Left Icon Chevron Right Icon File Blank Icon Soc FB Icon Soc Ins Icon Soc Ok Icon Soc tw Icon Soc Vk youtube_2 Icon okay Icon Arrow Search Icon Chevron Down Icon search 1 1 icons_crop icons_crop 1 icons_crop 1 icons_crop 1 1 Icon Calendar icon-stick icon-thin-arrow-right Icon Burger Icon Enterprises Icon People Icon Stable Work Icon Burger Icon Chevron Left Icon Chevron Right Icon Slider Next Icon Slider Prev Icon Video Play attach Created with Sketch.

آژانس اعتباری صادرات روسیه با بانک صادرات و واردات جمهوری کره تفاهم نامه ی همکاری امضاء نموده است

6 September 2017

ششم سپتامبر سال 2017 در حاشیه ی همایش اقتصادی شرق مراسم امضاء تفاهم نامه میان آژانس اعتباری صادرات روسیه (بعنوان عضوی از گروه کمپانی های مرکز صادرات روسیه) و بانک صادرات و واردات جمهوری کره برگزار گردید. مدیر اجرایی گروه کمپانی های مرکز صادرات روسیه، آقای آلکسی تیوپانف مدیرعامل آژانس اعتباری صادرات روسیه و سرپرست ریاست هیئت مدیره ی و رئیس بانک صادرات و واردات جمهوری کره، آقای هون یون پهیو این سند را به امضاء رسانیده اند.

ین سند در جهت برداشتن گام های عملی در انجام پروژه های چشم اندازی، پشتیبانی مشترک اطلاعاتی و مبادله ی کادر به امضاء رسیده است.

در تفاهم نامه ی مذکور پروژه های چشم اندازی که در حال حاضر توسط آژانس اعتباری صادرات روسیه و بانک صادرات و واردات جمهوری کره در دست بررسی قرار دارد، ذکر شده است. این سند در واقع منعکس کننده ی تلاش های دوطرف در جهت سازماندهی سرمایه گذاری های مشترک آژانس اعتباری صادرات روسیه و بانک صادرات و واردات جمهوری کره می باشد.

"امضای توافق نامه با بانک صادرات و واردات کره، گامی جدی در راستای برقراری همکاری با بزرگترین آژانس های اعتباری صادرات در دنیا محسوب می گردد. کره جنوبی یکی از رهبران اقتصادی منطقه آسیا و اقیانوس آرام بشمار می رود، علاوه بر آن، اقتصادی صادرات محور است که بیشتر توجه آن بر مسئله ی توسعه ی تولیدات فناوری بالا معطوف است. اطمینان داریم که اجرای طرح های مشترک برای ما امکان ایجاد شرایط مساعد جهت افزایش میزان صادرات مواد غیرخام را فراهم کرده و به یکی از فاکتورهای مثبت جهت همکاری های اقتصادی آینده میان دو کشور "تبدیل می گردد.

آلکسی تیوپانف
مدیر عامل گروه کمپانی های مرکز صادرات روسیه، مدیر عامل آژانس بیمه اعتبارات و سرمایه گذاری های صادراتی.
"من مطمئن هستم که توافق نامه ای که امروز امضاء شده، قدم مهمی در راه ایجاد اشکال جدید همکاری میان شرکت های کره ای و روسی و همچنین افزایش قابلیت رقابت آنها در بازارهای جهانی خواهد بود. امیدوارم کار مشترک ما در زمینه های سرمایه گذاری و تبادل اطلاعات به رشد و گسترش روابط استراتژیک و همکاری های اقتصادی میان دو کشور بینجامد و این امر به نوبه ی خود، موجبات رشد پتانسیل های صادراتی هر دو کشور را فراهم خواهد کرد."

خون یون پخیو
سرپرست هیئت مدیره و رئیس بانک صادرات و واردات حمهوری کره.

اخبار

اخبار...
Select Subscription