Icon Link Arrow Ring icon-actions-list-item-1 icon-actions-list-item-2 icon-actions-list-item-3 icon-actions-list-item-4 icon-actions-list-item-5 icon-actions-list-item-6 icon-leaf icon-man icon-pin icon-shield icon-star Icon close Icon Chevron Left Icon Chevron Right Icon File Blank Icon Soc FB Icon Soc Ins Icon Soc Ok Icon Soc tw Icon Soc Vk youtube_2 Icon okay Icon Arrow Search Icon Chevron Down Icon search 1 1 icons_crop icons_crop 1 icons_crop 1 icons_crop 1 1 Icon Calendar icon-stick icon-thin-arrow-right Icon Burger Icon Enterprises Icon People Icon Stable Work Icon Burger Icon Chevron Left Icon Chevron Right Icon Slider Next Icon Slider Prev Icon Video Play attach Created with Sketch.

مرکز صادرات روسیه شرکا و همکاران منطقه ای خود را آموزش می دهد

14 September 2017

11 سپتامبر سال 2017 آموزش همکاران منطقه ای و شهرستانی مرکز صادرات روسیه در فرمت وبینار صورت پذیرفت.

کارشناسان گروه مرکز صادرات روسیه، درباره ی محصولات و بسته های مالی گروه مرکز صادرات روسیه و ویژگی های دریافت هر کدام از آنها به همکاران خود اطلاع رسانی کردند.
لازم به ذکر است که مراکز همکاری و حضور مرکز صادرات روسیه در 15 واحد سیاسی کشور راه اندازی شده اند (جمهوری تاتارستان، جمهوری باشکرتستان، استان پرمورسکی، استان پرم، استان کراسنویارسک، استان ولگاگراد، استان وولوگدا، استان کالوگا، استان اولیانوفسک، استان امسک، استان تمسک، استان آرلوفسک، استان ریازان و استان سوِردلوفسک).
در چارچوب توافق نامه، سازمان های طرف همکاری، بازرگانان منطقه ای را در جریان اقدامات حمایتی گروه کمپانی های مرکز صادرات روسیه در زمینه ی صادرات مواد غیرخام قرار داده و در دریافت خدمات گروه به ایشان کمک می نمایند. همچنین برگزاری همایشها و رویدادهای مشترک در زمینه ی بیشتر شناساندن چهره ی صادرکننده در منطقه پیش بینی شده است.
لازم به یادآوری ست که مراکز منطقه ای مرکز صادرات روسیه بر اساس طرح اولویتی "اقدامات سیستماتیک در جهت توسعه ی همکاری های بین المللی و صادرات" ایجاد می گردند.

اخبار

اخبار...
Select Subscription