Icon Link Arrow Ring icon-actions-list-item-1 icon-actions-list-item-2 icon-actions-list-item-3 icon-actions-list-item-4 icon-actions-list-item-5 icon-actions-list-item-6 icon-leaf icon-man icon-pin icon-shield icon-star Icon close Icon Chevron Left Icon Chevron Right Icon File Blank Icon Soc FB Icon Soc Ins Icon Soc Ok Icon Soc tw Icon Soc Vk youtube_2 Icon okay Icon Arrow Search Icon Chevron Down Icon search 1 1 icons_crop icons_crop 1 icons_crop 1 icons_crop 1 1 Icon Calendar icon-stick icon-thin-arrow-right Icon Burger Icon Enterprises Icon People Icon Stable Work Icon Burger Icon Chevron Left Icon Chevron Right Icon Slider Next Icon Slider Prev Icon Video Play attach Created with Sketch.

همایش "تجارت خرد و متوسط در شرایط امروز" در شهر ریازان برگزار گردید

24 August 2017

23 ماه اوت همایش "تجارت خرد و متوسط در شرایط امروز" در شهر ریازان برگزار گردید.

در این رویداد تعدادی از شخصیت های رسمی از جمله نیکلای لیوبیموف، استاندار استان ریازان، ماکسیم پارشین، مدیر دپارتمان توسعه ی تجارت خرد و متوسط و رقابت بازار وزارت توسعه ی اقتصادی فدراسیون روسیه، و همچنین خانم وِرا پادگوزووا مدیر روابط خارجی گروه کمپانی های مرکز صادرات روسیه حضور رساندند.
در چارچوب کار همایش "تجارت خرد و متوسط در شرایط امروز"، چندین جلسه ی بحث و بررسی سازماندهی شد. طی یکی از میزگرد ها، موضوع توسعه ی تجارت جوانان با حضور و شرکت جوانان از 14 تا 30 سال که به راه اندازی تجارت شخصی علاقه داشتند و همچنین بازرگانان تازه کاری که در حال برداشتن گام های اولیه ی خود در تجارت هستند، مورد بحث و بررسی قرار گرفت. در نشست "خریداری آسان"، بازرگانان و نمایندگان دولت اصول و مشکلات اساسی اجرای پروژه های خریداری مواد اولیه در منطقه را مورد بحث و بررسی قرار دادند.
یکی از محورهای کلیدی بحث، توسعه ی صادرات مواد غیرخام منطقه بود.

اخبار

اخبار...
Select Subscription