Icon Link Arrow Ring icon-actions-list-item-1 icon-actions-list-item-2 icon-actions-list-item-3 icon-actions-list-item-4 icon-actions-list-item-5 icon-actions-list-item-6 icon-leaf icon-man icon-pin icon-shield icon-star Icon close Icon Chevron Left Icon Chevron Right Icon File Blank Icon Soc FB Icon Soc Ins Icon Soc Ok Icon Soc tw Icon Soc Vk youtube_2 Icon okay Icon Arrow Search Icon Chevron Down Icon search 1 1 icons_crop icons_crop 1 icons_crop 1 icons_crop 1 1 Icon Calendar icon-stick icon-thin-arrow-right Icon Burger Icon Enterprises Icon People Icon Stable Work Icon Burger Icon Chevron Left Icon Chevron Right Icon Slider Next Icon Slider Prev Icon Video Play attach Created with Sketch.

در وولوگودا جلسه ای نهای چرخه " فعالیت های منطقوی: ساخت روسیه" برگزار گردید

15 November 2018

در 15 نوامبر، نمایندگان مرکز صادرات روسیه جلسه ای با شرکت های کوچک و متوسط در پایتخت استان وولوگودا برگزار کردند که موضوع اصلی آن بحث گام های توسعه صادرات بود که در این کنفرانس به بحث گذاشته شد. در این جلسه علاوه بر کارشناسان مرکز صادرات روسیه، معاون فرماندار منطقه وولوگودا، ویتالی توشینوف، نمایندگان دولت بخش اقتصادی استان ، انجمن های تجاری، سران شرکت های صنعتی منطقه نیز شرکت کردند.

رشته سخن در مورد اقدامات مالی و غیر مالی برای حمایت از صادرات غیر کالایی بود، در مورد موانع اصلی توسعه صادرات محصولات منطقه وولودوگا و راه های غلبه بر آنها صحبت کردند.

به گفته گریگوری لادیشیف، گرداننده این بحث، که نماینده مرکز صادرات روسیه در این جلسه بود، چنین جلسات در تماس مستقیم با تولید کنندگان و صادرکنندگان اجازه بهبودی خط تولید محصولات مرکز صادرات روسیه را میدهد .

اخبار

اخبار...
Select Subscription