Icon Link Arrow Ring icon-actions-list-item-1 icon-actions-list-item-2 icon-actions-list-item-3 icon-actions-list-item-4 icon-actions-list-item-5 icon-actions-list-item-6 icon-leaf icon-man icon-pin icon-shield icon-star Icon close Icon Chevron Left Icon Chevron Right Icon File Blank Icon Soc FB Icon Soc Ins Icon Soc Ok Icon Soc tw Icon Soc Vk youtube_2 Icon okay Icon Arrow Search Icon Chevron Down Icon search 1 1 icons_crop icons_crop 1 icons_crop 1 icons_crop 1 1 Icon Calendar icon-stick icon-thin-arrow-right Icon Burger Icon Enterprises Icon People Icon Stable Work Icon Burger Icon Chevron Left Icon Chevron Right Icon Slider Next Icon Slider Prev Icon Video Play attach Created with Sketch.

"ساخت روسیه" با شور ورزشی

12 July 2018

در هنگام برگزاری جام جهانی فوتبال 2018 صادرکنندگان روسیه تیم ملی را پشنیبانی کردند و نیروی خود را در محبوب ترین ورزش این تابستان تلاش کردند. "زمان برای فوتبال" – این نظر مرکز صادراتی روسیه است، چون با همین شور ورزشی برند "ساخت روسیه" دل ها را در خارج از کشور تصرف می کند.

در این کنش "مرکز صادراتی روسیه" شرکت با مسئولیت محدود "قنادی ها متحد"، شرکت های واقع در پارک فنی اسکولکوو و نیز شرکت های اجزاء بنگاه "روستخ": "بالگرد های روسیه"، شرکت سهامی عام "کاماز" و شرکت سهامی عام "اکتاو" شرکت کردند.

ببینید

اخبار

اخبار...
Select Subscription