Icon Link Arrow Ring icon-actions-list-item-1 icon-actions-list-item-2 icon-actions-list-item-3 icon-actions-list-item-4 icon-actions-list-item-5 icon-actions-list-item-6 icon-leaf icon-man icon-pin icon-shield icon-star Icon close Icon Chevron Left Icon Chevron Right Icon File Blank Icon Soc FB Icon Soc Ins Icon Soc Ok Icon Soc tw Icon Soc Vk youtube_2 Icon okay Icon Arrow Search Icon Chevron Down Icon search 1 1 icons_crop icons_crop 1 icons_crop 1 icons_crop 1 1 Icon Calendar icon-stick icon-thin-arrow-right Icon Burger Icon Enterprises Icon People Icon Stable Work Icon Burger Icon Chevron Left Icon Chevron Right Icon Slider Next Icon Slider Prev Icon Video Play attach Created with Sketch.

شرکت شیرینی پزی "بابایوفسکی" ("Babaevsky") عنوان "صادر کننده روسیه" را دریافت نموده است

24 May 2018

شرکت شیرینی پزی  "بابایوفسکی" عضو اتحادیه قنادی ها، مرحله اول صدور گواهینامه تحت برنامه ساخته شده در روسیه(Made in Russia) را گذراند  و لقب "صادر کننده روسیه" را دریافت نمود. بعد از از اتمام مرحله دوم، بابایوفسکی توانیست علامت "Made in Russia" را بر روی شیرینی معروفش که به بسیاری از کشورهای جهان صادر می شود، برچسپ نماید.

اتحادیه قنادی ها که 19 کارخانه شیرنی پزی را تشکیل میدهد ، به طور فعال بخش صادرات تجارت را توسعه می دهد و محصولات را به 45 کشور جهان عرضه می کند. از جمله کارخانه شیرینی سازی سامایلوفا (Samoilova ) (سنت پترزبورگ)  موفق به اخذ گواهینامه در مرکز صادرات روسیه (Russian Import Center) شده است.

در حال حاضر سه شرکت دیگر نیز با برنامه "Made in Russia" پیوستند که این شرکت ها عبارت است از: شرکت های مشهور تولیدی مسکوی " کراسنایا اکتیابر" و " روت فرونت" و همچنان شرکت شیرنی سازی "تاکف - TAKF" (تامبوف -  (Tambov.

پس از صدور گواهینامه، شرکت شیرینی پزی  "بابایوفسکی" Babayevsky در نظر دارد نماد "ساخته شده در روسیه - Made in Russia "را در محصولات معروف خود که به بسیاری از کشورهای جهان صادر می شود قرار دهند.

پروژه "ساخته شده در روسیه - Made in Russia " به طور جدی در حال توسعه است، صادرکنندگان ما علاقه زیادی نشان می دهند: روزانه حدود 10 درخواست برای شرکت در آزمون دریافت می کنیم. جای خوشحالی در اینجاست که اتحادیه قنادی ها درین برنامه پیوسته است. محصولات قنادی - یکی از کالاهای امیدوار کننده صادرات روسیه میباشد و صادرات ان پیوسته رشد می کنند. حق استفاده از برچسب "Made in Russia" تنها بخش کوچکی از این برنامه است. اصلی ترین چیزی که شرکت کنندگان در پروژه دریافت می کنند - روابط عمومی و بازاریابی جامع که باعث افزایش شناخت محصولات ما در خارج از کشور می شود است . ویرا پدگووزوا، مدیرعامل گروه روابط و ارتباطات خارجی گفت: "ساخته شده در روسیه - Made in Russia " بهترین صادر کنندگان روسیه رابا هم وصل میسازد و اعتماد به کالاهای روسی را افزایش می دهد.

اولگه انوچینا - رئیس بخش روابط عمومی اتحادیه قنادی ها چنین اظهار میدارد: «ما از سیاست دولت برای حمایت از صادرکنندگان مسئول، که توسط مرکز صادرات روسیه تهیه شده است، استقبال می کنیم. در حال حاضر، برای اتحادیه قنادی ها این موضوع بسیار مهم است، زیرا ما به طور فعال جهت صادرات به چین را توسعه می دهیم. چین یک بازار بزرگ و بسیار خاص است که محصولات ما با شور و شوق زیادی روبرو می شوند. و ما از مرکز صادرات روسیه برای حمایت متمرکز در این مسیر پیچیده سپاسگزاریم».

اخبار

اخبار...
Select Subscription