Icon Link Arrow Ring icon-actions-list-item-1 icon-actions-list-item-2 icon-actions-list-item-3 icon-actions-list-item-4 icon-actions-list-item-5 icon-actions-list-item-6 icon-leaf icon-man icon-pin icon-shield icon-star Icon close Icon Chevron Left Icon Chevron Right Icon File Blank Icon Soc FB Icon Soc Ins Icon Soc Ok Icon Soc tw Icon Soc Vk youtube_2 Icon okay Icon Arrow Search Icon Chevron Down Icon search 1 1 icons_crop icons_crop 1 icons_crop 1 icons_crop 1 1 Icon Calendar icon-stick icon-thin-arrow-right Icon Burger Icon Enterprises Icon People Icon Stable Work Icon Burger Icon Chevron Left Icon Chevron Right Icon Slider Next Icon Slider Prev Icon Video Play attach Created with Sketch.

اولین محموله اتوبوس برقی "ترول زا" در چهارچوب پروژه EBRR به قرقیزستان ارسال شد

16 March 2018

در تاریخ ۱۵ مارس ۲۰۱۸ از شرکت "ترول زا" محموله ای شامل ۵ دستگاه اتوبوس برقی تورلزا ۵۲۷۵.۰۳ اپتیما بارگیری شد. اتوبوس ها برای پایتخت قرقیزستان شهر بیشکک در نظر گرفته شده اند. سرمایه گزاری این پروژه از جانب بانک اروپایی بازسازی و توسعه انجام میشود.

این اولین مرحله از اجرای قرارداد برای تامین ۳۷ دستگاه متوسط اتوبوس برقی ترولزا به بیشکک میباشد. این قرارداد در پاییز سال ۲۰۱۷ امضا شد، مبلغ کلی ان ۴.۹۵ میلیون یورو که در چهار چوب ان آموزش کارکنان مدیریت اتوبوس برقی بیشکک در مکان شرکت ترولزا شامل میشود.

در سال های آخری این سومین پروژه مشترک بین شرکت ترولزا و EBRR در قرقیزستان میباشد. در سال ۲۰۱۳، ۴۴ دستگاه اتوبوس برقی ترولزا به شهر بیشکک ارسال شد.در سال ۲۰۱۷ ارسال ۲۳ دستگاه اتوبوس برقی به شهر اوش در قرقیزستان به انجام رسید.

همچنین باید توجه داشت که این اولین قرارداد صادراتی شرکت "ترولزا"در چهارچوب تحقق برنامه دولتی حمایت از صنعت صادرات "Made in Russia" میباشد.مجری برنامه شرکت سهامی "مرکز صادرات روسیه" میباشد.

"ترولزا" بطور فعال در گسترش حیطه جغرافیایی تامین کالا کار میکند.اقدامات دولتی برای تحریک صادرات کالا های غیر ضروری را باید درنظر گرفت. برنامه مرکز صادرات روسیه "Made in Russia" فرصت های تازه ای را در توسعه محصولات ما در بازار های خارجی ایجاد میکند. در مورد ما این یک حمایت اطلاعاتی محصولات شرکت بود. مطمئن هستم که این تلاش ها ما را قادر میسازند تا قرارداد های جدیدی مربوط به ارسال ماشین های خود به خارج ببندیم.

ایوان کوتویتسکی
مدیر کل شرکت "ترولزا"

اخبار

اخبار...
Select Subscription