Icon Link Arrow Ring icon-actions-list-item-1 icon-actions-list-item-2 icon-actions-list-item-3 icon-actions-list-item-4 icon-actions-list-item-5 icon-actions-list-item-6 icon-leaf icon-man icon-pin icon-shield icon-star Icon close Icon Chevron Left Icon Chevron Right Icon File Blank Icon Soc FB Icon Soc Ins Icon Soc Ok Icon Soc tw Icon Soc Vk youtube_2 Icon okay Icon Arrow Search Icon Chevron Down Icon search 1 1 icons_crop icons_crop 1 icons_crop 1 icons_crop 1 1 Icon Calendar icon-stick icon-thin-arrow-right Icon Burger Icon Enterprises Icon People Icon Stable Work Icon Burger Icon Chevron Left Icon Chevron Right Icon Slider Next Icon Slider Prev Icon Video Play attach Created with Sketch.

نمایشگاه اسباب‌بازی بین‌المللی نورنبرگ

نمایشگاه پیشرو در زمینه بازی، سرگرمی و پر کردن اوقات فراغت. نمایشگاه تخصصی موضوعی تجاری با ارائه مقدار بسیار زیادی از کالاها و محصولات.  با حضور حدود 2700 شرکت کننده از 59 کشور و بیش از 75000 بازدید کننده و متخصص از 115 کشور.
Select Subscription