Icon Link Arrow Ring icon-actions-list-item-1 icon-actions-list-item-2 icon-actions-list-item-3 icon-actions-list-item-4 icon-actions-list-item-5 icon-actions-list-item-6 icon-leaf icon-man icon-pin icon-shield icon-star Icon close Icon Chevron Left Icon Chevron Right Icon File Blank Icon Soc FB Icon Soc Ins Icon Soc Ok Icon Soc tw Icon Soc Vk youtube_2 Icon okay Icon Arrow Search Icon Chevron Down Icon search 1 1 icons_crop icons_crop 1 icons_crop 1 icons_crop 1 1 Icon Calendar icon-stick icon-thin-arrow-right Icon Burger Icon Enterprises Icon People Icon Stable Work Icon Burger Icon Chevron Left Icon Chevron Right Icon Slider Next Icon Slider Prev Icon Video Play attach Created with Sketch.

نمایشگاه بین المللی طلا، جواهرات، سنگ و اشیاء قیمتی شنزن

نمایشگاه بین المللی طلا، جواهرات، سنگ و اشیاء قیمتی.  نمایشگاه با حمایت اتحادیه جواهرفروشان چین برگزار می شود و انتظار می رود بیش از 400 غرفه دار در نمایشگاه شرکت و 12000 بازدید کننده از 76 کشور و منطقه جهان از آن دیدن کنند.  در این رویداد تعداد زیادی از جواهرات با قیمت اسمی و همچنین طیف گسترده ای از سنگ های قیمتی و ابزار حرفه ای به نمایش گذاشته می شوند.
Select Subscription