Icon Link Arrow Ring icon-actions-list-item-1 icon-actions-list-item-2 icon-actions-list-item-3 icon-actions-list-item-4 icon-actions-list-item-5 icon-actions-list-item-6 icon-leaf icon-man icon-pin icon-shield icon-star Icon close Icon Chevron Left Icon Chevron Right Icon File Blank Icon Soc FB Icon Soc Ins Icon Soc Ok Icon Soc tw Icon Soc Vk youtube_2 Icon okay Icon Arrow Search Icon Chevron Down Icon search 1 1 icons_crop icons_crop 1 icons_crop 1 icons_crop 1 1 Icon Calendar icon-stick icon-thin-arrow-right Icon Burger Icon Enterprises Icon People Icon Stable Work Icon Burger Icon Chevron Left Icon Chevron Right Icon Slider Next Icon Slider Prev Icon Video Play attach Created with Sketch.

نمایشگاه سالانه ساعت جهان بازل 2018

نمایشگاه BASELWORLD با 100 سال قدمت، بزرگترین رویداد برای مشهورترین برندهای ساعت و جواهرات دنیا و شرکت هایی از صنایع وابسته می باشد.  این رویداد کلکسیونرها و تعداد زیادی از نمایندگان تجار عمده و خرد را از سراسر دنیا جذب می کند. با شرکت بیش از 1500 غرفه دار از 40 کشور دنیا.
Select Subscription