Icon Link Arrow Ring icon-actions-list-item-1 icon-actions-list-item-2 icon-actions-list-item-3 icon-actions-list-item-4 icon-actions-list-item-5 icon-actions-list-item-6 icon-leaf icon-man icon-pin icon-shield icon-star Icon close Icon Chevron Left Icon Chevron Right Icon File Blank Icon Soc FB Icon Soc Ins Icon Soc Ok Icon Soc tw Icon Soc Vk youtube_2 Icon okay Icon Arrow Search Icon Chevron Down Icon search 1 1 icons_crop icons_crop 1 icons_crop 1 icons_crop 1 1 Icon Calendar icon-stick icon-thin-arrow-right Icon Burger Icon Enterprises Icon People Icon Stable Work Icon Burger Icon Chevron Left Icon Chevron Right Icon Slider Next Icon Slider Prev Icon Video Play attach Created with Sketch.
سازنده محترم
0
معتبر است 28.11.2019
ارسال نمایندگان

شرکت با مسئولیت محدود "ریم وود پرو"

شرکت با مسئولیت محدود "ریم وود پرو" تنها شرکت روسی ست که از سال 1884 تجربه ی طولانی و موفقی در امر اشباع چوب دارد.

طی ده سال گذشته، ما بیش از هزار و پانصد قرارداد با شرکای روس و طرف های خارجی مان از 18 کشور اروپایی، آسیایی و آفریقایی خود منعقد نمودیم و بالغ بر 270000 تیر انتقال برق به آنها صادر کردیم. همه ی محصولات این شرکت بر اساس استانداردهای دولتی و استانداردهای اتحادیه ی اروپا، و از چوب های ممتاز مناطق شمالی بخش اروپایی روسیه، اورال و سیبری غربی تولید می شوند.

شرکت با مسئولیت محدود "ریم وود پرو" تنها شرکت روسی ست که اشباع چوب را هم با مواد روغنی و هم با مواد آنتی سپتیک که قابلیت حل شدن در آب را دارند، صورت می دهد.

تولید مطمئن چوب های اشباع شده از سال 1884
همکاری بین المللی

روزهای 5 و 6 سپتامبر سال 2017، هیئتی از سوی وزارت انرژی و آب کویت از شرکت بازدید نمود، نمایندگان یکی از شرکت های ملی گروه کمپانی های Al Abdaly Group Co نیز به عنوان عضو این هیئت را همراهی می کردند. این کمپانی کویتی یکی از بزرگ ترین و برجسته ترین کمپانی های منطقه ی خاور میانه و حوزه ی خلیج فارس می باشد، که در زمینه های نفت و گاز، حمل و نقل دریایی، شهر سازی و راه سازی و مقولات مرتبط با محورهای فوق، از جمله اجرا و راه اندازی پروژه های عظیم انرژی فعال است.
در طی سال های 2015 – 2017 کارخانه ی اشباع چوب ریازان قرارداد سنگینی را با کمپانی Al Abdaly Group با موضوع صدور تیر انتقال برق جهت خطوط انتقال برق کارخانه های انرژی در کویت و مناطق جنوبی عراق به امضاء رساند. سفر هیئت خارجی مستقیما مرتبط بود با بررسی چشم اندازهای ادامه ی همکاری های تجاری. متخصصین گروه کمپانی های Al Abdaly Group با وضعیت جاری تولید در کارخانه ی اشباع چوب ریازان، ذخایر انبار مواد خام و محصولات آماده، تجهیزات و ویژگی های تکنولوژی اشباع چوب بر اساس استانداردهای بین المللی آشنا شدند.
همچنین در ماه ژانویه سال 2018، هیئت تجاری متشکل از نمایندگان شرکت بلژیکی Entraco bvba ، با ماموریتی مشابه با هیئت کویتی، از کارخانه بازدید خواهند کرد. شرکت با مسئولیت محدود "ریم وود پرو" با این شرکت بلژیکی نیز در چارچوب قرارداد دوساله ی لیبی با موضوع صدور تیرهای انتقال برق همکاری موفقیت آمیزی داشت. این قرارداددر سپتامبر سال 2017 به پایان رسید.

رهبر جهانی

پر واضح است که علاقه ی وافر کمپانی های خارجی به همکاری با شرکت اشباع چوب ریازان بصورت اتفاقی حادث نشده، چرا که شرکت با مسئولیت محدود "ریم وود پرو" از مدتها پیش و به حق در فهرست بزرگترین کارخانجات حوزه ی صنایع اشباع چوب، نه تنها در روسیه، بلکه در جهان قرار گرفته است.

اطلاعات

موقعیت محل شرکت
استان ریازان، شهر ریازان
آدرس حقوقی و واقعی
کدپستی 390019، شهر ریازان، روستای شپالوزاوود، پلاک 9
ایمیل
نوع تولید کننده
تولید کننده بزرگ
وب سایت
شمارۀ فردی مالیات دهنده
6234024576

اسناد

گواهی
0
معتبر است 28.11.2019
ارسال نمایندگان
qrcode: شرکت با مسئولیت محدود "ریم وود پرو"
Select Subscription