Icon Link Arrow Ring icon-actions-list-item-1 icon-actions-list-item-2 icon-actions-list-item-3 icon-actions-list-item-4 icon-actions-list-item-5 icon-actions-list-item-6 icon-leaf icon-man icon-pin icon-shield icon-star Icon close Icon Chevron Left Icon Chevron Right Icon File Blank Icon Soc FB Icon Soc Ins Icon Soc Ok Icon Soc tw Icon Soc Vk youtube_2 Icon okay Icon Arrow Search Icon Chevron Down Icon search 1 1 icons_crop icons_crop 1 icons_crop 1 icons_crop 1 1 Icon Calendar icon-stick icon-thin-arrow-right Icon Burger Icon Enterprises Icon People Icon Stable Work Icon Burger Icon Chevron Left Icon Chevron Right Icon Slider Next Icon Slider Prev Icon Video Play attach Created with Sketch.
Contact manufacturer

شرکت سهامی "کارخانه بنام سرگو"

شرکت POZIS یکی از برجسته ترین مؤسسه های صنعت ماشین سازی در چارچوب بنگاه دولتی "روستِک" (ROSTEC) است. این شرکت در سال 1898 تأسیس شده بود و در سال 1959 با تولید محصولات یخچال (سردخانه) شروع شد.

qrcode: شرکت سهامی "کارخانه بنام سرگو"
About manufacturer
Information

طی دهه آخیر POZIS رشد سریع را نشان می دهد. سمت توسعه اصلی شرکت – تولید یخچال ها. سرعت توسعه تکنیک یخچال POZIS، توان رقابتی آن نه تنها در بازار روسیه امّا نیز در بازارهای کشورهای مستقل مشترک‌المنافع برتری آن شرکت در بین تولیدکنندگان روسیه را تأمین کرده است.

Carousel is loading...
More details
کیفیت

سیستم مدیریت کیفیت شرکت طبق مطالبات استاندارد دولتی روسیه "ГОСТ" ISO 9001-2011 (ISO 9001:2008) گواهی شد، که گارانتی کیفیت محصولات POZIS است.

چغرافیای فروش ها

شبکه شرکا POZIS شامل 12 کشور جهان است، منجمله روسیه، کشورهای مجاور (قزاقستان، ترکمنستان، آذربایجان، ازبکستان، اوکراین، بلاروس، قیرقیزستان، ارمنستان، تاجیکستان، آبخاز، مولداوی).

سرویس

شبکه گسترده مرکزهای سرویس POZIS سرویس سریع با کیفیت بالا را برای تمام استفاده کنندگان تکنیک ما امکانپذیر می سازد. بیش از 190 شرکای ما در روسیه و کشورهای مستقل مشترک المنافع ترمیم گارانتی وبعد از گارانتی و نیز انواع دیگر خدمات سرویسی را انجام می دهند. کیفیت بالا و سرعت انجام خدمات به دور بودن منطقه بستگی ندارد و توسط همکاری بلند مدت شرکت با سازمان های بسیار حرفه ای تأمین می شود.

محیط زیست

فعالیت زیست محیطی یکی از بالاترین اولویت های استراتژیک در فعالیت POZIS است و بعنوان یکی از عمده ترین شرایط توسعه ثابت و پایدار شرکت محصوب می شود.

سیاست زیست محیطی شرکت طبق استراتژی دولت در حوزه دفاع از محیط زیست، شرایط امنیت زیست محیطی و استفاده معقول منابع طبیعی با رعایت اجباری قوانین فدراسیون روسیه و جمهوری تاتارستان، مقررات استانداردهای ملی و بین المللی زیست محیطی تشکیل می شود.

Information
Certificate is not valid
Download
سرزمین اقامت شرکت
جمهوری تاتارستان، شهر زلنادولسک، خ. پریواکزالنایا، پلاک 4
ایمیل
نو تولیدکننده
تولیدکننده بزرگ
وبگاه
شماره فردی مالیات دهنده
1648032420
Select Subscription