Icon Link Arrow Ring icon-actions-list-item-1 icon-actions-list-item-2 icon-actions-list-item-3 icon-actions-list-item-4 icon-actions-list-item-5 icon-actions-list-item-6 icon-leaf icon-man icon-pin icon-shield icon-star Icon close Icon Chevron Left Icon Chevron Right Icon File Blank Icon Soc FB Icon Soc Ins Icon Soc Ok Icon Soc tw Icon Soc Vk youtube_2 Icon okay Icon Arrow Search Icon Chevron Down Icon search 1 1 icons_crop icons_crop 1 icons_crop 1 icons_crop 1 1 Icon Calendar icon-stick icon-thin-arrow-right Icon Burger Icon Enterprises Icon People Icon Stable Work Icon Burger Icon Chevron Left Icon Chevron Right Icon Slider Next Icon Slider Prev Icon Video Play attach Created with Sketch.
سازنده محترم
0
معتبر است 11.12.2019
ارسال نمایندگان

شرکت با مسئولیت محدود "کارخانه ی خودروسازی اولیانوفسک"

شرکت با مسئولیت محدود "کارخانه ی خودروسازی اولیانوفسک" یک کارخانه ی روسی ست که به تولید اتوموبیل های سبک، کامیونت های سبک و مینی بوس های شهری و لوازم یدکی جهت آنها می پردازد. اتوموبیل های مارک "اوآز" در همه ی جنبه های زندگی عمومی، و همچنین در مجموعه های صنعتی – دفاعی کاربری دارند، هم جهت کار و هم جهت استراحت و تفریح بسیار مناسب می باشند. توان تولیدی کارخانه: 100 هزار دستگاه ماشین در سال.

115000
دستگاه ماشین در سال
25814
متر مربع - واحد رنگ کاری
41876
مترا مربعا - واحد مونتاژ

سیستم مدیریت کیفیت شرکت با مسئولیت محدود "کارخانه ی اتوموبیل سازی اولیانوفسک" بر اساس استانداردهای دولتی ISO 9001-2011 و استاندارد دولتی РВ 0015-002-© UAZ |2012 مورد تایید و تصدیق قرار گرفته و گواهی نامه های مربوطه صادر شده است.

اطلاعات

موقعیت محل شرکت
شهر اولیانوفسک
ایمیل
نوع تولید کننده
تولید کننده اصلی
وب سایت
شمارۀ فردی مالیات دهنده
7327077188
سازنده محترم
0
معتبر است 11.12.2019
ارسال نمایندگان
qrcode: شرکت با مسئولیت محدود "کارخانه ی خودروسازی اولیانوفسک"
Select Subscription