Icon Link Arrow Ring icon-actions-list-item-1 icon-actions-list-item-2 icon-actions-list-item-3 icon-actions-list-item-4 icon-actions-list-item-5 icon-actions-list-item-6 icon-leaf icon-man icon-pin icon-shield icon-star Icon close Icon Chevron Left Icon Chevron Right Icon File Blank Icon Soc FB Icon Soc Ins Icon Soc Ok Icon Soc tw Icon Soc Vk youtube_2 Icon okay Icon Arrow Search Icon Chevron Down Icon search 1 1 icons_crop icons_crop 1 icons_crop 1 icons_crop 1 1 Icon Calendar icon-stick icon-thin-arrow-right Icon Burger Icon Enterprises Icon People Icon Stable Work Icon Burger Icon Chevron Left Icon Chevron Right Icon Slider Next Icon Slider Prev Icon Video Play attach Created with Sketch.
سازنده محترم
0
معتبر است 11.01.2020
ارسال نمایندگان

شرکت با مسئولیت محدود "کُنُپلِکس فرآورده های غذائی"

شرکت با مسئولیت محدود "کُنُپلِکس فرآورده های غذائی" این شرکت تولید کننده فرآورده های غذائی مفید و فعال است.

شرکت "کُنُپلِکس فرآورده های غذائی" در سال 2016 م. تشکیل شد و جزء گروه شرکتی کشاورزی-سنعتی "کنپلکس" می باشد. تخصص اصلی گروه شرکتی "کنپلکس" – کشت و پردازش شاه دانه سنعتی و نیز فعالیت علمی و پژوهشی مربوط با زادگیری گزینشی و باغبانی علمی این نوع محصول کشاورزی. شرکت با مسئولیت محدود "کُنُپلِکس فرآورده های غذائی" دارندۀ برند "کُنُپلانکا" است، که محصولات ذیل را تولید می کند:

  • سری روغن های نباتی فشار سرد (شاه دانه ای، روغن سنجد تلخ، کدو، روغن بزرک، خردل و آفتابگردان)
  • دانه های تصفیه شده و تصفیه نشده شاه دانه برای استفاده غذایی.

محصولات شرکت "کُنُپلِکس فرآورده های غذائی" این مترادف تولید مراتب و پر کیفیت بر اساس اصول کشت در اکوسیستم است.

در نزدیکترین برنامه های شرکت – گسترش محدوده محصول در دسته بندی "غذا سالم" با سسهای سالاد و فرآورده ها بر اساس شیر نباتی.

  • شرکت با مسئولیت محدود "کُنُپلِکس فرآورده های غذائی" دارای تولید خود برای فشار کردن روغن نباتی با روش فشار سرد تولید آلمانی می باشد.
  • ظرفیت سنعتی کارگاه فشار سرد – 600 تن روغن در سال است.
  • علاوه بر این کارگاه دارای مدول تولید دانه های تصفیه شده و پردازش کنجاله است.
حتی در حال حاضر انواع محصولات متفاوت شرکت با مسئولیت محدود "کُنُپلِکس فرآورده های غذائی" امکان می دهند که این شرکت بعنوان بازیگر موفق در بازار محصولات غذایی سالم محسوب می شود.

اطلاعات

موقعیت محل شرکت
شهر پنزا
آدرس حقوقی و واقعی
440000، استان پنزا، شهر پنزا، جاده مسکووسکایا، 29، واحد 311
ایمیل
نوع تولید کننده
شرکت تجاری خرد
شمارۀ فردی مالیات دهنده
5836680132

اسناد

گواهی
0
معتبر است 11.01.2020
ارسال نمایندگان
qrcode: شرکت با مسئولیت محدود "کُنُپلِکس فرآورده های غذائی"
Select Subscription