Icon Link Arrow Ring icon-actions-list-item-1 icon-actions-list-item-2 icon-actions-list-item-3 icon-actions-list-item-4 icon-actions-list-item-5 icon-actions-list-item-6 icon-leaf icon-man icon-pin icon-shield icon-star Icon close Icon Chevron Left Icon Chevron Right Icon File Blank Icon Soc FB Icon Soc Ins Icon Soc Ok Icon Soc tw Icon Soc Vk youtube_2 Icon okay Icon Arrow Search Icon Chevron Down Icon search 1 1 icons_crop icons_crop 1 icons_crop 1 icons_crop 1 1 Icon Calendar icon-stick icon-thin-arrow-right Icon Burger Icon Enterprises Icon People Icon Stable Work Icon Burger Icon Chevron Left Icon Chevron Right Icon Slider Next Icon Slider Prev Icon Video Play attach Created with Sketch.

ماشین های دارای شاخ دندانه های متوسط جهت آبیاری، تاشو (دوردیفه) AGS-10-2U AGS-14-2U AGS-18-2U AGS-22-2U AGS-26-2U

Apply for purchase
Information
Contact info
Documents
شرح
این ماشین ها جهت انجام عملیات ذیل ساخته شده اند:
  • برطرف کردن رطوبت بهاری، دادن کود حاوی مواد معدنی، صاف سازی سطح مزرعه پس از فرآوری و شخم اولیه ی زمین، آماده سازی زمین پیش از نشاء؛
  • شخم زدن و جابجا کردن نشاء ها پیش از جوانه زدن و پس از جوانه زدن، فرآوری جفت ها، برداشتن علف هرز در مرحله ی ساقه های نخ مانند، تحریک جوانه های علوفه ی هرز و ساقه های افتاده پس از جمع آوری محصول.
مزیت ها:
  • چنگک کشی دوباره ی زمین در یک بار عبور، نبود اثر و جای چرخ های ماشین؛
  • به راحتی از حالت حمل و نقل به حالت کاری و عملیاتی و بالعکس در می آیند، تنها توسط مکانیک مسئول عمل می کنند؛
  • حلقه های تشدید کننده ی چنگک های دندانه دار از لاین هایی به اندازه ی 8*40 میلیمتر ساخته شده اند، یا قطعه ای به اندازه ی 50*50*5 تقویت، تشدید و جوشکاری شده اند؛
  • حلقه های چنگک های دندانه دار می توانند با سکشن های چنگک فنری سنگین یا باتری های غلتک های حلقه ای – سوزنی (گونه ی 18 متری) تعویض گردند؛
  • حلقه ها آزادانه برجستگی ها و پستی و بلندی های زمین را در سطوح مختلف کپی برداری می نمایند؛
  • قاب مطمئن، مستحکم و دارای عمر مفید طولانی دارای سطح مقطع 200*200*8 میلیمتر؛
  • سیستم طنابی قاب تعادل، امکان حرکت ماشین بصورت دنده عقب تامین می شود؛
  • مختصات فیزیکی جمع و جور در صورت حمل و نقل (عرض 3750 میلیمتر)؛ جفت های چرخ های مخصوص حمل و نقل، فشار خالص بر زمین را کاهش داده و امکان خروج به میزان یکی دو روز پیش از موعد مقرر را فراهم می نمایند. در صورت صدمه دیدن چرخ های مخصوص حمل و نقل، می توان بدون انجام تعمیرات در مزرعه به پایگاه و محل پارک ماشین های کشاورزی بازگشت.
درباره
کشور واردکننده
قزاقستان
More details
Industry
صنایع ماشین سازی غیر نظامی
Contact data
موقعیت محل شرکت
استان آلتای، شهر پاولوفسک
آدرس حقوقی و واقعی
آدرس حقوقی: کد پستی 659001، استان آلتای، شهر پاولوفسک، خیابان پروومایسکایا، شماره ی1a آدرس حقیقی: کد پستی 659001، استان آلتای، شهر پاولوفسک، خیابان پروومایسکایا، شماره ی 1a
ایمیل
نوع تولید کننده
شرکت تولیدی متوسط
وب سایت
شمارۀ فردی مالیات دهنده
2222789799
Select Subscription