Icon Link Arrow Ring icon-actions-list-item-1 icon-actions-list-item-2 icon-actions-list-item-3 icon-actions-list-item-4 icon-actions-list-item-5 icon-actions-list-item-6 icon-leaf icon-man icon-pin icon-shield icon-star Icon close Icon Chevron Left Icon Chevron Right Icon File Blank Icon Soc FB Icon Soc Ins Icon Soc Ok Icon Soc tw Icon Soc Vk youtube_2 Icon okay Icon Arrow Search Icon Chevron Down Icon search 1 1 icons_crop icons_crop 1 icons_crop 1 icons_crop 1 1 Icon Calendar icon-stick icon-thin-arrow-right Icon Burger Icon Enterprises Icon People Icon Stable Work Icon Burger Icon Chevron Left Icon Chevron Right Icon Slider Next Icon Slider Prev Icon Video Play attach Created with Sketch.

آموزش و پرورش

برنامه ها و خدمات ها در دانشگاه های روسی آموزش عالی روسیه به واسطه ی پایه ی قوی و تنوع حوزه های میان رشته ای از جایگاه ویژه ای در جهان برخوردار است. صرف نظر از نوع و رشته ی تحصیلی، گستردگی طیف دانش حرفه ای فارغ التحصیلان مراکز آموزش عالی روسیه آنها را از سایرین متمایز می سازد.

کشور فدراسیون روسیه بیش از 100 قرارداد بین المللی با موضوع پذیرش اعتبار و نعادل سازی مدارک تحصیلی به امضاء رسانیده است. مدارک تحصیلی صادره از مراکز آموزش عالی کشور ما نه تنها کسب دانش، که اشتغال به کار در سراسر جهان را تضمین می نمایند، به همین علت علاقه ی دانشجویان خارجی جهت تحصیل در روسیه همواره بیشتر و بیشتر می گردد.

کشور روسیه به لحاظ تعداد کلی دانشجویان خارجی که به شکل های حضوری و غیرحضوری در مراکز آموزش عالی کشور به تحصیل اشتغال دارند، پس از کشورهای ایالات متحده ی آمریکا، بریتانیا، چین، آلمان و فرانسه، جایگاه ششم دنیا را به خود اختصاص داده است (296.2 هزار نفر در سال تحصیلی 2016-2015). بویژه، رشد محصوص و ملموس افزایش تعداد دانش جویان خارجی در سال تحصیلی 2015-2014 رخ داد (به میزان 32.7 هزار نفر در مقایسه با سال پیش از آن).

تعداد دانشجویان خارجی شاغل به تحصیل در دانشکده های روزانه ی مراکز آموزش عالی روسیه به میزان قابل توجهی در حال افزایش می باشد. طی سال تحصیلی 2016-2015 تعداد 200.8 هزار دانشجوی خارجی در دانشکده های روزانه در روسیه تحصیل می کردند، در حالی که تعداد این دانشجویان در سال تحصیلی 2017-2016 به 219 هزار نفر رسیده است. بیشترین تعداد دانشجویان خارجی شاغل به تحصیل در مراکز آموزش عالی روزانه روسیه به کشورهای قزاقستان (35.1 هزار نفر)، جمهوری خلق چین (22.3 هزار نفر) و ترکمنستان (14 هزار نفر) اختصاص دارد. لارم به ذکر است که در سال تحصیلی 2017-2016، تعداد کلی دانشجویان خارجی شاغل به تحصیل در روسیه در مقایسه با سال تحصیلی قبل به میزان 8.9 درصد رشد داشته است.

از میان پرطرفدار ترین رشته ها در بین دانشجویان خارجی می توان به رشته های فنی مهندسی (در سال تحصیلی 2017-2016 حدود یک چهارم همه ی دانشجویان خارجی روزانه رشته های زیرمجموعه ی این گروه را انتخاب نمودند)، و همچنین پزشکی (تقریبا یک پنجم دانشجویان خارجی پزشکی را انتخاب کردند) و اقتصاد و مدیریت (یک ششم دانشجویان خارجی در رسته های زیرمجموعه ی این گروه مشغول به تحصیل هستند). علاوه بر این، روسیه به لحاظ سطح آماده سازی ریاضی دانان و متخصصین حوزه ی فناوری اطلاعات هر ساله در ممتازترین جایگاه ها قرا می گیرد، به این ترتیب، رشته های مذکور نیز از استقبال گسترده ای در میان دانشجویان خارجی برخوردارند.

دانشجویان خارجی در مراکز آموزش عالی همه ی مناطق روسیه به تحصیل اشتغال دارند. بیشترین تعداد موسسات آموزش عالی، که پذیرای دانش جویان خارجی می باشند، در شهر های مسک. (150) و سنت پترزبورگ (67) متمرکز شده اند. امروزه چهار دهم دانشجویان مقاطع مختلف و کارآموزان مراکز آموزش عالی این دو کلان شهر، خارجی می باشند.

شهروندان خارجی که جهت تحصیل در مراکز آموزش عالی روزانه وارد روسیه می شوند، مراکز آموزش عالی دولتی را ترجیح می دهند: امروزه بیش از 97 درصد دانشجویان خارجی مراکز آموزش عالی روزانه، دانشگاه های دولتی را انتخاب می کنند.

طی سالهای اخیر، به لحاظ شاخص تعداد شهروندان خارجی شاغل به تحصیل در چارچوب همه ی برنامه ها و اشکال تحصیل روزانه، در میان مراکز آموزش عالی روسیه، دانشگاه دوستی ملل مسکو (با بیش از 8 هزار دانشجوی خارجی)، دانشگاه دولتی سنت پترزبورگ (با 5.2 هزار دانشجوی خارجی) و دانشگاه فنی پتر کبیر سنت پترزبورگ (با بیش از 4.5 هزار دانشجوی خارجی) سکوهای ممتاز را به خود اختصاص داده اند.

تحصیل در مراکز آموزش عالی روسیه در اشکال دیگر نیز برای دانشجویان خارجی مقدور می باشد. بزرگ ترین کمپانی های روسیه کلاس های خود را در بازه ی اطلاعاتی مراکز آموزشی برگزار می نمایند.

به عنوان مثال، کمپانی روست سل ماش به عنوان تولیدکننده ی معروف ماشین های کشاورزی، دوره ی آموزشی منسجمی را در دانشگاه کشاورزی لتونی افتتاح کرده و همچنین چند دوره ی آموزشی را در دانشگاه دولتی کشاورزی مولداوی، دانشگاه صنایع کشاورزی استونی و دانشگاه دولتی شفچنکو ترنسنیستریا ایجاد نموده است.
منبع:

تحصیل شهروندان خارجی در مراکز آموزش عالی فدراسیون روسیه: مجموعه ی آماری. چاپ 14 / وزارت اموزش و علوم فدراسیون روسیه. – مسکو: انتشارات مرکز تحقیقات جامعه شناسیک، 2017؛ صادرات خدمات آموزشی روسیه. مجموعه ی آماری. چاپ 7 / / وزارت آموزش و علوم فدراسیون روسیه. – مسکو: انتشارات مرکز تحقیقات جامعه شناسیک، 2017؛ روسیه به روایت ارقام. مجموعه ی اختصاری اماری. مسکو. انتشارات روس استات، 2017.Select Subscription